top of page

“ติด โซล่า เซลล์ แล้ว จะประหยัดไฟฟ้าไปได้เท่าไหร่?”

อัปเดตเมื่อ 14 ต.ค. 2564อันนี้ต้องมีการสัมภาษณ์ หาข้อมูลจากหลายปัจจัยครับ

หลักๆ แล้วผมมักจะสอบถามข้อมูลจากลูกค้าดังนี้

1. ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน

2. พฤติกรรม, สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า ระหว่าง กลางวัน กับ กลางคืน


ตัวอย่าง บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส

1. ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน

โซล่า เซลล์ ลดค่าไฟ ประหยัดไฟ Solar on grid

ดูค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจาก ใบแจ้งค่าไฟฟ้า ตรงกลางๆ จะมีตาราง ประวัติการใช้ไฟฟ้า ดังรูปข้างบน แต่ละเดือนใช้ 448, 417, 442, 373, 407, 322 หน่วย เฉลี่ย 401.5 หน่วย (หน่วยไฟฟ้า คือ 1000Wh หรือ 1KWh นั่นเอง) ค่าไฟฟ้าหลังนี้ รวม VAT แล้วตกประมาณ 4.2 บาทต่อหน่วย หรือ 4.2 บาทต่อ KWh เท่ากับค่าไฟฟ้าเฉลี่ย เดือนละ 1,686 บาทต่อเดือน


สรุป : ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 1,686 บาทต่อเดือน


2. พฤติกรรม, สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า ระหว่าง กลางวัน กับ กลางคืน


เจ้าของบ้านหลังนี้ กลางวันเปิดแอร์ 18000BTU 1 เครื่อง กลางคืน เปิดแอร์ 12000BTU 2 เครื่อง ประมาณว่า สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าตอนกลางวันต่อกลางคืน คือ 40:60 และมีแผนว่าจะทำบ้านเป็นออฟฟิส ติดแอร์ 24000BTU เพิ่มอีก 1 เครื่องเปิดในชั่วโมงทำงาน


สรุป : สัดส่วนการใช้ไฟฟ้ากลางวันต่อกลางคืน คือ 40:60


การใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 401.5 KWh ต่อเดือน ใช้กลางวัน 401.5 x 40% = 160.6 KWh/เดือน คิดเป็น 160.6 KWh/30 วัน = 5.35 KWh/วัน ใน 1 วันปกติ ผู้ให้บริการติดตั้งจะคำนวณที่ 5 ชั่วโมงแดด แต่ของผมคำนวณที่ 4 ชั่วโมงแดด เพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยเรื่องฤดูกาล ค่าสูญเสียทางไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้น 5.35 KWh หารด้วย 4 ชั่วโมงแดด ได้ขนาดติดตั้งที่ 1.3 KWh บวกกับที่ติดแอร์สำหรับออฟฟิสเพิ่ม จึงแนะนำให้ติดตั้ง โซล่า เซลล์ ออนกริด ขนาด 4 KW เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งาน


สรุป : ภายหลังการติดตั้ง โซล่า เซลล์ ขนาด 4 KW ผมได้มีการติดตามผลพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้า ได้ผลลัพธ์ดังนี้

1. คุณพ่อของบ้านนี้ เป็นคนประหยัด จากกลางวันไม่ยอมเปิดแอร์ ตอนนี้ กลางวันเปิดแอร์ตลอด ลดปัญหาสุขภาพ เรื่องความดันสูงตอนอากาศร้อนไปได้ (อันนี้ อยู่นอกเหนือจากที่คำนวณปริมาณติดตั้งเผื่อไว้)

2. ในส่วนของออฟฟิส เริ่มเปิดแอร์ตั้งแต่เช้าไปถึงเย็น ทุกวัน

3. เท่ากับว่า พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเกือบเท่าตัว แต่ค่าไฟฟ้ากลับลดลงเหลือเดือนละ 900 กว่าบาทเท่านั้นเอง

4. บิลค่าไฟก่อนติดตั้ง โซล่า เซลล์ กับหลังติดตั้ง โซล่า เซลล์


ก่อนติดโซล่า เซลล์


หลังติดโซล่า เซลล์


ดู 338 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page